Správa domů

  • vedení účetnictví
  • vedení a trvalá aktualizace technické evidence domů
  • zajištění provozu domů včetně technických zařízení a společných inženýrských sítí v objektech, a to tak, aby společné části domu, byty a nebytové prostory byly provozuschopné a sloužily řádnému užívání
  • zajištění předepsaných prohlídek, kontrol, revizí,servisu a zkoušek společně užívaných nebytových prostor, zařízení a vyhrazených technických zařízení podle příslušných norem a jejich archivaci (zejména rozvody plynu, el. energie, svislých a vodorovných rozvodů st. vody a rozvodu odpadních vod, rozvodů tepla a teplé vody a radiátorů, vzduchotechniky, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu televizního a rozhlasového signálu, hromosvodů apod.), včetně odstranění zjištěných závad
  • obstarávání povinností, které vlastníku nemovitostí ukládají právní předpisy pro provoz společných technických zařízení a pro požární ochranu a bezpečnost práce, včetně revizí a oprav
  • zajištění informovanosti správců sítí o vzniklých poruchách a haváriích
  • provádění rozúčtování tepla pro vytápění a tepla pro ohřev TV na konečné odběratele v objektech, které mají centrální dodávku tepla
  • provádění odečtů měřičů tepla a vodoměrů TV a SV pro jednotlivé byty v potřebných termínech
  • archivace předané technické dokumentace ke spravovaným nemovitostem

Kontakty

Ing. Martin Marták - jednatel společnosti
519 326 646, 725 769 908
martin.martak(zavinac)teplobreclav.cz
Vladimír Dlouhý - vedoucí provozu
519 322 479, 606 727 209
vladimir.dlouhy(zavinac)teplobreclav.cz
Radim Křivánek - mistr údržby
519 326 455, 724 897 730
radim.krivanek(zavinac)teplobreclav.cz
Ing. Michaela Dlouhá - účetní
519 326 916, 720 993 716
michaela.dlouha(zavinac)teplobreclav.cz
Radmila Pavelková - administrativa
519 326 916, 724 877 736
radmila.pavelkova(zavinac)teplobreclav.cz