Aktuality

O společnosti

    Teplárenství    

Správa domů

Ostatní služby


Teplárenství

Podnikat v oblasti výroby nebo rozvodu tepelné energie na území České republiky mohou fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (dále též "ERÚ"). Energetický regulační úřad rozhodne o udělení licence na základě posouzení splnění podmínek pro její udělení podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Problematiku výroby nebo rozvodu tepelné energie upravují právní předpisy, které lze nalézt na internetových stránkách ERÚ pod odkazem Právní předpisy a soudní rozhodnutí. Těmi hlavními předpisy jsou:

  • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
  • cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie, která dodavatelům tepelné energie určují podmínky pro kalkulaci a sjednání cen tepelné energie v příslušném kalendářním roce
  • vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

Kontakty

Ing. Martin Marták - jednatel společnosti
519 326 646, 725 769 908
martin.martak(zavinac)teplobreclav.cz
Vladimír Dlouhý - vedoucí provozu
519 322 479, 606 727 209
vladimir.dlouhy(zavinac)teplobreclav.cz
Aleš Hrabal - energetik
519 326 455, 724 161 440
ales.hrabal(zavinac)teplobreclav.cz
Radim Křivánek - mistr údržby
519 326 455, 724 897 730
radim.krivanek(zavinac)teplobreclav.cz
Božena Hrušková - účetní
519 323 434, 602 500 856
bozena.hruskova(zavinac)teplobreclav.cz