V souvislosti s nařízením vlády s účinností od 1.1.2023 o zastropování cen energií
byl zrušen úsporný tarif pro rok 2023, a tudíž se již o něj nežádá, viz text níže.

Citace:
Nařízení vlády č. 263/2022 Sb. bylo rozhodnutím vlády zrušeno a tím i postup registrace a předávání údajů u úsporného tarifu pro Teplo, odkazujeme na  https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-5–rijna-2022-199643/.

Odbor Správy podporovaných zdrojů energie
…………………………………………………………………………………………
T +420 234 686 300 – pevná linka je nahrávána
poze@ote-cr.cz | www.ote-cr.cz | www.povolenky.cz
………………………………………………………………………………………..
OTE, a.s.
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
………………………………………………………………………………….