Ing. Martin Marták

jednatel společnosti

Ing. Pavel Dominik

jednatel společnosti

Vladimír Dlouhý, MBA

vedoucí provozu