Co poskytujeme

  • vedení účetnictví

  • vedení a trvalá aktualizace technické evidence domů

  • zajištění provozu domů včetně technických zařízení a společných inženýrských sítí v objektech, a to tak, aby společné části domu, byty a nebytové prostory byly provozuschopné a sloužily řádnému užívání

  • zajištění předepsaných prohlídek, kontrol, revizí,servisu a zkoušek společně užívaných nebytových prostor, zařízení a vyhrazených technických zařízení podle příslušných norem a jejich archivaci (zejména rozvody plynu, el. energie, svislých a vodorovných rozvodů st. vody a rozvodu odpadních vod, rozvodů tepla a teplé vody a radiátorů, vzduchotechniky, společné televizní a rozhlasové antény a ostatních systémů k příjmu televizního a rozhlasového signálu, hromosvodů apod.), včetně odstranění zjištěných závad

  • obstarávání povinností, které vlastníku nemovitostí ukládají právní předpisy pro provoz společných technických zařízení a pro požární ochranu a bezpečnost práce, včetně revizí a oprav

  • zajištění informovanosti správců sítí o vzniklých poruchách a haváriích

  • provádění rozúčtování tepla pro vytápění a tepla pro ohřev TV na konečné odběratele v objektech, které mají centrální dodávku tepla

  • provádění odečtů měřičů tepla a vodoměrů TV a SV pro jednotlivé byty v potřebných termínech

Kontaktujte nás

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Kontakt

Ke stažení