Předběžná průměrná cena tepla naší společnosti pro rok 2021 je významně nižší než rok předchozí a je stanovena ve výši 570,33 Kč s DPH za GJ. (Což je jen 2,05 Kč s DPH za kWh).
Tato předkalkulovaná cena bude následně v únoru 2022 vyúčtována na základě skutečného odebraného množství.