Předběžná průměrná cena tepla naší společnosti pro rok 2022 je stanovena ve výši 627,98 Kč s DPH za GJ. (Což je jen 2,26 Kč s DPH za kWh).
Tato předkalkulovaná cena bude následně v únoru 2023 vyúčtována na základě skutečného odebraného množství.