Předběžná průměrná cena tepla naší společnosti pro rok 2020 je mírně nižší než rok předchozí a je stanovena ve výši 596,88 Kč s DPH za GJ. (Což je jen 2,14 Kč s DPH za kWh). Tato předkalkulovaná cena bude následně v únoru 2021 vyúčtována na základě skutečného odebraného množství.

zpět na novinky