Výsledná průměrná cena tepla za celou společnost
za rok 2023 je 1.125,-Kč/GJ včetně DPH (4,05 Kč/kWh).
Tato výborná zpráva znamená snížení původně předkalkulované ceny,
a díky tomu mohou naši zákazníci očekávat přeplatky za teplo a teplou vodu.
Celkem na přeplatcích vrátíme našim klientům (bytovým domům, atd…) cca 35 mil. Kč,
a ti je následně rozdělí vlastníkům bytů, dle jejich spotřeby, ve vyúčtování.