Teplárenské společnosti, tedy i TEPLO Břeclav s.r.o., každoročně zveřejňují průměrnou předkalkulovanou cenu tepla na další rok. To ovšem neznamená, že všechny lokality (blok 1, blok 2, atd.) mají cenu za teplo stejnou. Každá lokalita se totiž musí kalkulovat samostatně a není možné převádět náklady mezi jednotlivými lokalitami. Tento proces totiž podléhá pravidlům Energetického regulačního úřadu. Výpočet průměrné ceny potom probíhá tak, že z jednotlivých cen lokalit se spočítá vážený průměr a ten se následně pravidelně zveřejňuje.

 

Pro rok 2023 se u všech lokalit počítá s cenovým zastropováním plynu na 3 025 Kč včetně DPH. To se týká i lokality ve středu města (blok 2), kde teplo vyrábí společnost INNOGY, která na základě cenového stropu plynu kalkuluje pro rok 2023 cenu tepla pro společnost TEPLO ve výši 1 145 Kč. K této částce připočítá společnost TEPLO náklady (cca 350 Kč) na provoz několika kilometrů rozvodů a desítek předávacích stanic a také další režie na investice a údržbu a další. Výsledná cena se tak blíží k necelým 1 500 Kč za GJ tepla. I tak bude teplo v Břeclavi levnější než například v Brně.