Vážení statutární zástupci bytových domů
a společenství vlastníků, vážení majitelé bytů.

Níže uvádíme aktuální informace k situaci s dodávkami tepla do bytových domů a ke zvýšení záloh za vytápění z důvodu ukončení dodávek plynu společností NWT. Informace zahrnují také reakce na časté názory, které se šíří zejména na sociálních sítích a zakládají se na nepravdivých argumentech.

ZASTROPOVÁNÍ CEN OD 1. 1. 2023

Na konci roku 2022 budeme připravovat nové rozpisy záloh s účinností od 1. 1. 2023, které budou zohledňovat nařízení vlády o zastropování cen energií, a tedy předkalkulovaná cena za současně známých podmínek, bude okolo částky 1.600,-Kč/GJ. Toto se týká výroby tepla z vlastních zdrojů.

JAK SE PROMÍTNE ZVÝŠENÁ CENA ZA TEPLO DO ZÁLOH

Předsedům SVJ a BD jsme 4. 10. 2022 poslali nové rozpisy záloh. Ti je předali svým správcům, aby pro majitele bytů vytvořili nové výpočtové listy. Někteří tak učinili zpětně k 1. 10. 2022 a někteří je připravují s účinností k 1. 11. 2022. Většina správců zohledňuje vyúčtování bytů za minulý rok, a když měl někdo přeplatek, tak nebude mít navýšení záloh za teplo a teplou vodu pětinásobné, ale např. ve výši dvou a půl násobku.

ÚSPORNÝ TARIF

Spotřebitelům má částečně s cenovým šokem pomoci úsporný tarif. Každá domácnost s vlastním elektroměrem dostane za období říjen až prosinec jednorázový příspěvek 3.500,-Kč.

CO DĚLÁ TEPLO BŘECLAV PRO SNÍŽENÍ CENY TEPLA
Instalujeme nové kondenzační kotle do svých provozů, využíváme kogenerační jednotky pro výrobu tepla, instalujeme úsporná čerpadla, plánujeme využití fotovoltaických panelů.

PROVĚŘUJEME DALŠÍ MOŽNOSTI ZPŮSOBŮ VÝROBY TEPLA, které se však jeví jako nákladově náročné. Pro příklad tepelné čerpadlo pro bytový dům je investice v řádu několika milionů korun, navíc je potřeba vyřešit hluk, mít náhradní zdroj (protože v nízkých teplotách tepelné čerpadlo pracuje s nízkou účinností). Životnost čerpadla je kratší než životnost plynových kotlů a má větší náklady na servis a opravy. V neposlední řadě je potřeba počítat se zvýšenou spotřebou elektrické energie, nutné k provozu čerpadla. Rozvody v objektech včetně radiátorů navíc nejsou přizpůsobeny dodávce tepla z tepelných čerpadel.

JAKÝMI ZPŮSOBY DODÁVÁ SPOL. TEPLO BŘECLAV TEPLOU VODU A TEPLO?
a) vlastní zdroje výroby – zde vyrábíme pomocí plynových kotlů teplo, které dále distribuujeme odběratelům
b) cizí zdroje výroby – zde nakupujeme teplo od externího výrobce a pomocí městských rozvodů a předávacích stanic dále dodáváme odběratelům (výtopna Cukrovar – STŘED MĚSTA)

PROČ JSME VYBRALI NWT a.s.?
Protože tato společnost vyhrála výběrové řízení na dodávky zemního plynu, které bylo provedeno dle platných zákonů. Přesto, že ze zákona společnost TEPLO Břeclav nemusí soutěžit dodavatele cen energií, v rámci zachování transparentnosti byla výběrová řízení na ceny energií zažitou praxí. NWT tak podala nabídku s nejnižší cenou a my jsme proto smlouvu s vítězem soutěže uzavřeli. K obavám k jednostrannému ukončení dodávek plynu nebyl důvod. V minulosti NIKDY k ničemu podobnému nedošlo. Společnost NWT přitom není žádnou „malou pofidérní rodinnou firmou“. V loňském roce měla obrat přes 3 miliardy korun a náš vzájemný kontrakt na plyn byl ve výši cca 11 milionů korun, což je pouze 0,3 % jejich obratu.

KDO DODÁVÁ TEPLU PLYN PRO VELKOODBĚRY NYNÍ?
Plyn se nám podařilo zajistit u společnosti SPP, která je největším dodavatelem energií na Slovensku. Dodávek energií SPP využívá více než 1,3 milionu zákazníků. Ostatní velké společnosti, které působí v České republice, neprojevily o dodávky plynu zájem.

MŮŽEME PROVÉST ODEČET POMĚROVÝCH INDIKÁTORŮ MĚŘENÍ TEPLA (MĚŘIČ NA RADIÁTORU) V PRŮBĚHU ROKU?
Ne nemůžeme, současné měřiče to neumožňují, odečet se provádí na začátku ledna následujícího roku, kde jsou vidět měsíční poměry spotřeb. Upozorňujeme, že tyto indikátory neměří spotřebu tepla, ale měří poměry pro podílové rozúčtování nákladu.
CENA TEPLA JE DLE PLATNÉ LEGISLATIVY (Energetický zákon) a příslušné vyhlášky č.207/2021sb. cena roční, kde je tvořena součtem všech nákladů, podělená množstvím spotřebovaných GJ.

MUSÍ ODBĚRATELÉ PLATIT ZÁLOHY ZA TEPLO DLE PŘEDPISŮ ?
Ano, jinak se vystavují právním postihům a vymáhání dluhů soudní cestou. Je to totožné jako s dodavatelem elektřiny, plynu nebo vody. Pokud Vás někdo nabádá, že stanovené zálohy nemusíte platit, uvádí Vás v omyl.

Na závěr je potřeba opět zdůraznit, že situace, která nastala, není chybou společnosti TEPLO Břeclav, která včasně zasmluvnila od spol. NWT plyn pro své odběratele za dobrou cenu na rok 2022 i 2023, a které byly jednostranně společností NWT dodávky plynu ukončeny.

Situace na energetickém trhu v celé Evropě vč. ČR je již delší dobu vypjatá a ceny jsou přemrštěné.
Mnoho bytových domů, společenství vlastníků i rodinné domy řeší často i vyšší (pěti až desetinásobné) navýšení cen energií. Nejedná se přitom o odběratele společnosti TEPLO Břeclav.

zpět na novinky