Vážení zákazníci,

chceme vás informovat, jako váš dodavatel tepla a teplé vody o aktuálních událostech posledních dní. Ty budou mít, bohužel, i dopad do výše ceny tepla na následující období.

Společnost TEPLO Břeclav s.r.o. uzavřela již v roce 2020 smlouvu se společností NWT a.s., která vyhrála výběrové řízení, na dodávky zemního plynu pro období 2022 a 2023 v cenové úrovni do 500 Kč/MWh.

Dne 9.září 2022 nám NWT oznámilo, že přerušuje dodávky plynu z důvodu údajné nemožnosti plnění. Tuto nemožnost plnění zdůvodnil dodavatel rostoucími cenami plynu na trhu s komoditami.

Za TEPLO Břeclav s tímto postupem NWT zásadně nesouhlasíme a považujeme jej
za protiprávní. V této chvíli však nejsme schopní toto rozhodnutí dodavatele nijak zvrátit, protože se jedná o rozhodnutí NWT.

Naše společnost, TEPLO Břeclav, v tuto chvíli dělá maximum proto, abychom zajistili plyn
od jiných, seriózních dodavatelů. Tak se chceme vyhnout riziku úplného odpojení, které
by znamenalo přerušení dodávek tepla a teplé vody pro naše odběratele.

Bohužel jsme se však kvůli postupu NWT ocitli v situaci, která nás nutí odebírat zemní plyn
za aktuální ceny a tím bohužel dochází až k pětinásobnému navýšení ceny tepla.

Chceme vás ujistit, že TEPLO Břeclav se bude postupu NWT bránit a bude vymáhat náhradu škody, kterou NWT svými, dle našeho právního názoru, nezákonnými kroky působí. Zároveň počítáme s tím, že do ceny tepla našich odběratelů promítneme následně i vymoženou náhradu škody.

Celá situace je o to nepochopitelnější, že TEPLO Břeclav vyhlásilo soutěž na dodavatele plynu pro roky 2022 a 2023 již na jaře roku 2020 právě proto, aby nový dodavatel měl možnost si dodávky plynu zasmluvnit a zajistit s dostatečným předstihem a za ceny plynu dostupné v roce 2020.

Naše společnost je přesvědčená, že za tuto situaci je plně odpovědné NWT a jeho nezodpovědná a nepoctivá obchodní politika. Je patrné, že v roce 2020 a 2021 spekulovali na pokles ceny plynu a nezasmluvnili si předpokládanou dodávku plynu pro TEPLO Břeclav na další období.

Ještě jednou bychom vás chtěli ujistit, že TEPLO Břeclav využije všech dostupných právních prostředků k obraně svých odběratelů a odvrácení škod, které jim NWT působí.

Přílohou Vám zasíláme nový rozpis záloh na dodávky tepla od 1.10. do 31.12.2022. Z přiloženého zálohového listu je zřejmé, že cena tepla za 1 GJ pro následující období významně vzrostla. Důvodem nárůstu ceny tepla, je výrazné zvýšení ceny nakupovaného zemního plynu. Společnost TEPLO Břeclav musí postupovat podle metodiky pro tvorbu ceny tepla Energetického regulačního úřadu, která určuje přímou vazbu mezi cenou zemního plynu
a cenou tepla, jako držitel licence nemůžeme postupovat jinak a musíme cenu zemního plynu okamžitě promítnout do ceny tepla pro odběratele.

Vláda České republiky v minulých dnech avizovala zastropování cen elektrické energie
a zemního plynu. Zatím ale nejsou známy konkrétní podmínky a období zastropování. Předpokládáme, že období zastropování ceny bude na celou topnou sezónu 2022/2023, jakmile budou podmínky známy a schváleny, upravíme cenu tepla a tím i výši měsíčních záloh.

Vzhledem k přerušení dodávek plynu od NWT a nutnosti nakupovat zemní plyn
za mnohonásobně vyšší ceny Vás tímto zdvořile žádáme o bezodkladnou úpravu výše Vašich záloh za teplo dle přiloženého rozpisu.

Tato situace se netýká lokalit STŘEDU MĚSTA (Dukelských hrdinů, Slovácká, J.Palacha) ani lokality U Splavu.

Za tuto vzniklou situaci s nárůstem cen za tepelnou energii se velmi omlouváme, avšak tato situace nebyla způsobena společností TEPLO Břeclav.

Pro možnou podporu v této tíživé situaci můžete navštívit stránky www.destnikprotidrahote.cz

Ing. Martin Marták, v.r.
Ing. Pavel Dominik, v.r.
jednatelé společnosti TEPLO Břeclav s.r.o.

zpět na novinky