Na základě doporučení Valné hromady společnosti uveřejňujeme odměny jednatelů a dozorčí rady za roky 2019-2021
Jednatel 1 – měsíční odměna 5.000,-Kč hrubého a jednorázová roční odměna navržená a schválená valnou hromadou 150.000,-Kč hrubého.
Jednatel 2 – měsíční odměna 5.000,-Kč hrubého a jednorázová roční odměna navržená a schválená valnou hromadou 50.000,-Kč hrubého.
Předseda dozorčí rady – jednorázová roční odměna navržená a schválená valnou hromadou 50.000,-Kč hrubého.
Člen dozorčí rady – jednorázová roční odměna navržená a schválená valnou hromadou 40.000,-Kč hrubého.
Odměna všem členům dozorčí rady za rok 2018 byla 50.000,-Kč hrubého.
Odměna za rok 2019 nebyla dozorčí radě udělena.