Naprostá většina břeclavských domácností, které na podzim postihlo razantní zdražení tepla, dostane část peněz zpět. Konečné vyúčtování za loňský rok přineslo společnosti Teplo Břeclav s. r. o. optimističtější výsledek, než odhadovala. Naprostá většina vytápěných objektů, které platily zvýšené zálohy, tak může očekávat vrácení přeplatků.

Dohromady půjde o zhruba 15,5 milionů korun, která poputují zpět obyvatelům sídliště Valtická a ulic Fintajslova, Sladová, Hájová, Budovatelská, atd. Bydlí zde téměř tři tisíce domácností.

V průměru loni stál obyvatele těchto domácnosti gigajoule tepla 1 217 korun. Tedy výrazně méně, než Teplo Břeclav očekávalo na podzim loňského roku, kdy mu nečekaně ukončila dodávky zemního plynu společnost NWT a. s.

Tehdy se domácnostem zvedla cena za gigajoule tepla z předkalkulovaných 628 korun na nově předkalkulovaných 3 030. Očekávalo se tedy, že v celoročním průměru bude stát teplo okolo 1 500 korun za gigajoule.

K příznivější konečné ceně přispěla mírná zima, klesající cena plynu, ale také úsporná opatření, ke kterým společnost Teplo Břeclav přistoupila. Kombinace těchto faktorů nakonec Břeclavanům ušetřila přes 280 korun na každém spotřebovaném gigajoulu oproti předpokladu.

Mírně se zvedla konečná cena za teplo obyvatelům středu města, konkrétně ulic U Splavu, Dukelských hrdinů, Slovácká a Jana Palacha. U nich vytápění obstarává kotelna ve vlastnictví společnosti innogy Energo s.r.o. Společnost innogy nakupuje předem zemní plyn na další období ve výši cca 80% předpokládaného objemu a zbytek dokupuje při výrobě. A díky násobně vyšším cenám plynu v roce 2022 zbylých cca 20% dokupovala dráž, než předpokládala, a proto vyrobila teplo za cenu vyšší, než bylo v předkalkulaci. TEPLO Břeclav od Innogy vyrobené teplo dále distribuuje pomocí městem vlastněných rozvodů. U těchto odběratelů byla předkalkulovaná cena 708 korun za gigajoule tepla a konečná cena se změnila na 838 korun.

„Jsem velmi rád, že po nepříznivých zprávách, které jsme na podzim s lítostí museli zákazníkům sdělit, můžeme nyní předat těm nejvíce zasaženým lokalitám zprávu příjemnější, že domům v těchto lokalitách vznikly přeplatky“ konstatoval jednatel společnosti TEPLO Břeclav s.r.o. Ing. Martin Marták.

Ing. Martin Marták
Ing. Pavel Dominik
Jednatelé společnosti