Tisková zpráva, Břeclav, 29. listopadu 2022

Po nezákonném jednostranném ukončení dodávek plynu ze strany společnosti NWT a.s. přichází městská společnost TEPLO Břeclav s.r.o. s průměrnou předkalkulovanou cenou pro rok 2023, která byla ustanovena na 1 483 korunách za gigajoule včetně DPH. Tato průměrná cena se týká všech lokalit města Břeclavi, kterým dodává teplo městská společnost.

Díky předkalkulovaným cenám pro rok 2023 končí pro obyvatele období nejistoty, které bylo způsobeno jednostranným ukončením dodávek plynu ze strany společnosti NWT a.s. „Břeclavští obyvatelé už se nemusí obávat toho, že by v příštím roce měli platit násobně vyšší ceny za teplo, než je standardem v České republice. Díky zastropování cen je předkalkulována cena 1 483 korun za gigajoule, což například znamená, že tato cena je nižší než v Brně, kde budou lidé platit za gigajoule o téměř dvě stě korun více než v Břeclavi,“ upozorňuje Ing. Martin Marták, jednatel společnosti TEPLO Břeclav s.r.o.
Cena 1 483 Kč/GJ (5,34 Kč/KWh) je průměrem společnosti pro všechny části Břeclavi. I pro její samotné centrum, kde je dodavatelem společnosti Innogy energo s.r.o. „Předkalkulovaná cena je v současnosti na nejnižší možné úrovni, protože aktuálně nižší cenu plynu nikdo nenabízí. Platí ovšem, že pokud v průběhu roku klesnou spotové ceny plynu pod úroveň vládního zastropování ceny zemního plynu, výsledná cena tepla bude nižší,“ dodává Marták.

Množící se dotazy občanů Břeclavi, jak bude vyřešena poslední prosincová záloha, vysvětluje jednatel TEPLA Břeclav Martin Marták takto: „Zákazníkům, tedy společenstvím vlastníků a bytovým družstvům, jsme na listopadové schůzce, na kterou byli všichni zástupci bytových domů pozváni, nabídli možnost uhradit v prosinci původní zálohu, kterou měli stanovenou před zvýšením ceny. Družstva mohla tutéž nabídku poskytnout také majitelům bytů, kteří nyní před Vánocemi nemají dostatek finančních prostředků. Rádi bychom se všem obyvatelům Břeclavi ještě jednou omluvili za období nejistoty, která bohužel vznikla kvůli nedodrženým smluvním závazkům dodavatele,“ uzavírá Marták s tím, že výsledné ceny za teplo v roce 2022 díky mírnému podzimu ještě poklesnou, a díky tomu může být část uhrazených záloh odběratelům vrácena.