Tisková zpráva

Vyjádření k prošetření ukončení dodávek zemního plynu společností NWT a.s.

Dne 16. 9. 2022 byl prostřednictvím právního zástupce společnosti TEPLO Břeclav s.r.o. podán podnět Energetickému regulačnímu úřadu, aby prošetřil ukončení dodávek zemního plynu ze strany společnosti NWT a.s. ve vztahu k energetickému zákonu.

Od samého počátku ukončení dodávek zemního plynu ze strany NWT jsme přesvědčeni, že toto její jednání nebylo učiněno v souladu s právními předpisy. Z tohoto důvodu jsme iniciovali prošetření ukončení dodávek plynu ze strany dozorového orgánu, kterým je Energetický regulační úřad. Kromě toho v rámci insolvenčního řízení společnosti NWT a.s. vedeme spor o nároky na náhradu škody, jež v souvislosti s ukončením dodávek plynu společnosti TEPLO Břeclav vznikly,“ uvádí JUDr. Michal Šilhánek, právní zástupce společnosti TEPLO Břeclav.

Dne 24. 3. 2023 byla společnost TEPLO Břeclav obeznámena o dalším postupu ve věci prošetření podaného podnětu.

„Právní zástupce společnosti TEPLO Břeclav byl Energetickým regulačním úřadem vyrozuměn o skutečnosti, že na základě podaného podnětu Energetický regulační úřad po vyhodnocení souvisejících podkladů skutečně zjistil možné porušení právních předpisů v dozorové působnosti Energetického regulačního úřadu a toto zjištění postoupil ke správnímu řízení o přestupku pro podezření, že NWT a.s., jakožto obchodník s plynem, ukončila v rozporu s energetickým zákonem ke dni 15. září 2022, dodávky plynu do 26 odběrných míst společnosti TEPLO Břeclav,“ uvádí Ing. Martin Marták, jednatel TEPLO Břeclav.

 za TEPLO Břeclav s.r.o.
JUDr. Michal ŠILHÁNEK, advokát
LAWYA, advokátní kancelář s.r.o.