Tisková zpráva

Vyjádření k přezkumnému jednání NWT a.s.

Dne 20. 1. 2023 se konalo přezkumní řízení a schůze věřitelů společnosti NWT a.s. u Krajského soudu v Brně. Za TEPLO Břeclav, s.r.o. se tohoto jednání účastnil jednatel společnosti Ing. Martin Marták a právní zástupce JUDr. Michal Šilhánek.

V rámci přezkumného jednání insolvenční správce společně s dlužníkem (NWT a.s.) popřel pohledávky TEPLO Břeclav v rozsahu způsobené škody, která se nyní odhaduje na sedmdesát milionů korun (uznán byl aktuálně pouze přeplatek). Dlužník současně navrhoval, aby úpadek byl řešen formou reorganizace, což bylo nakonec schůzí věřitelů schváleno. Dle právního zástupce dlužníka se dá očekávat uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši 20-40 % z hodnoty jejich pohledávek, a to podle toho, jak se budou vyvíjet spory o přihlášené pohledávky.

TEPLO se nevzdává, bude i nadále bojovat za občany Břeclavi

„Společný postup NWT a insolvenčního správce mě zklamal, ale nepřekvapil. Pokud chce NWT úspěšně projít reorganizací, potřebuje co nejrazantněji snížit své dluhy za jakoukoli cenu. V této fázi to tedy znamená popření co největšího počtu pohledávek. TEPLO Břeclav v žádném případě na vzniklý stav nerezignuje a bude bojovat za co nejvyšší míru uspokojení v insolvenčním řízení,“ konstatuje Ing. Martin Marták, jednatel TEPLO Břeclav.

„V souvislosti s podaným insolvenčním návrhem společností NWT a.s. budeme činit všechny nezbytné kroky k hájení zájmů společnosti TEPLO Břeclav, s.r.o. V rámci insolvenčního řízení již připravujeme podání takzvané incidenční žaloby, kde budeme požadovat přiznání popřených pohledávek. Je nutné si uvědomit, že současné popření pohledávek bylo učiněno insolvenčním správcem a NWT, kteří na tomto mají enormní zájem. Až projednání incidenční žaloby ze strany nestranného soudu bude rozhodující,“ dodává JUDr. Michal Šilhánek.

za TEPLO Břeclav s.r.o.

JUDr. Michal ŠILHÁNEK, advokát
LAWYA, advokátní kancelář s.r.o.